Mgr. Petr Odstrčil

 

 

· psychoterapie

· poradenství

· zakladatel a organizátor centra ViaDuct

 

 

 

 

 

kontakty:

soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe

VIADUCT, ul. Prvního pluku 12, Praha 8, Karlín

 

www.petrodstrcil.eu

 

 

objdenávání termínů:

e-mail: petrodstrcil.p@gmail.com

 

Z důvodů plné pracovní vytíženosti nemohu v této době přijímat nové klienty.

V oblasti psychoterapie nabízím

v individuální terapii

· podpora léčení psychických a psychosomatických potíží

· úspěšnější zvládání náročných životních situací

· podpora léčení následků psychických traumat

· pomoc v životních krizích

· podpora v psychospirituální krizi

· řešení komunikačních problémů

 

v párové terapii

· řešení dlouhodobých manželských krizí

· nacházení dobré komunikace

· provázení procesem rozchodu

· zvládání náhlých ohrožujících událostí

· překonávání dlouhodobé stagnace ve vztahu

· péče o vztah

 

ve skupinové terapii

· poskytování nástrojů k sebepoznání

· podpora léčení následků psychických traumat

· vyrovnávání se s osobní historií

· utváření nových sociálních vazeb

· nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě

Ceník

· individuální psychoterapie              60 minut                           1000,- Kč

· párová psychoterapie                     60 minut                           1200,- Kč

· poradenství                                     60 minut                          1000,- Kč

· skupinová psychoterapie                dle vybraného semináře

            

·  

V oblasti poradenství nabízím

v osobní oblasti

· orientace v životních situacích

· nacházení vhodných řešení daných situací

· pomoc v krizových obdobích

· orientace v komunikačních problémech

· poradenství v nových životních etapách

· prevence syndromu vyhoření

 

Vzdělání

kvalifikace

· mezinárodní psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Evropskou psychoterapeutickou asociací

· systematický výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor)

· účast ve výcviku Gestalt terapie

· Výcvik v krizové intervenci

· Výcvik v mediaci

· kurz Facilitace a řešení problémů v týmu

· kurz Prevence závislostí se zaměřením na drogy

· krátkodobé kurzy a semináře (práce s traumatem, psychospirituální krize...)

· sebezkušenostní program pro práci se změněnými stavy vědomí

· obor Andragogika na UJAK v Praze

 

odborná praxe

· 1994 - 2012 soukromá psychoterapeutická praxe (individuální, párová a skupinová psychoterapie, včetně vedení tématických seberozvojových a mužských skupin)

· 2009 - 2012 trenér mezinánodního psychoterapeutického výcviku International Institute for Biosynthesis IIBS Heiden/Schweiz

· od 2012 vedoucí psychoterapeutů v Diabasis o.s. které se zaměruje na problematiku psychospirituální krize

· 1998 - 2012 spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v sociální sféře - supervizor a lektor akreditovaných vzdělávacích programů

· 1995 - 1999 pracovník telefonické krizové intervence

 

členství

· European Association for Psychotherapy (EAP)

             - European Certificate of Psychotherapy (ECP) holder 408395

             - European Register of Psychotherapists

· International Institute for Biosynthesis IIBS

· Český institut biosyntézy ČIB

· Česká asociace pro psychoterapii ČAP (člen odborné rady)

· Diabasis o.s.

· PBSP CZ

 

 

 Nejsme zdravotnické zařízeni a neposkytujeme zdravotnické služby.