F:\Private\photo_profile\Kopie - P1090272.JPG

Mgr. Pavlína Schmidtová

 

· koučování

· psychoterapie

· poradenství

 

 

 

Motto: “uvědomění vede ke změně”.

 

kontakt

 

VIADUCT, ul. Prvního pluku 12, Praha 8, Karlín

 

tel: 776 280 838

mail. pavlina.schmidtova@email.cz

 

Věřím v sílu osobního růstu a lidského potenciálu. Ráda podporuji své klienty v procesu poznávání vlastních zdrojů a zvyšování jejich kompetence při dosahování lepších pracovních výsledků a k dosahování jejich celkové životní spokojenosti.

Zkušenosti v oblasti koučování a poradenství

Mám bohaté zkušenosti s koučováním řídících pracovníků v různých pozicích – od středního managementu až po vrcholové manažery a partnery - působících převážně v multi-kulturním prostředí.

Jsem specialistou pro oblast plánování kariéry, řízení talentů a systémů výkonnosti. Vzhledem ke své více než 10-ti leté zkušenosti v oblasti HR managementu, jsem schopna doporučit, navrhnout a realizovat plány osobního rozvoje včetně vypracování a realizace školení.

Průběžně se vzdělávám a školím v oblasti podpory klientů jak v „business“, tak i v osobním kontextu, s cílem provázet je v širokém spektru témat (např. zvyšování potenciálu a pracovního výkonu, vedení lidí/leadership, efektivní komunikace, řízení změn, rezistence vůči změně, vyváženost profesního a osobního života, manažerský styl, ztráta identity apod.). Věnuji se rovněž životnímu koučování (life coaching).

 

Zkušenosti v oblasti psychoterapie

Působím také jako soukromý psychoterapeut. Věnuji se převážně individuální a párové terapii.

Pracuji s různorodými tématy jako jsou například: řešení vztahových problémů, životní změny, krize, rozvoj sebedůvěry, hledání smyslu života, psychosomatické potíže, prevence syndromu vyhoření, zacházení s emocemi, zvládání partnerských problémů a krizí, podpora při řešení mezigeneračních problémů v rodině a jiných.

Věnuji se také specificky ženským tématům (těhotenství, porod, mateřství apod.)

Při práci využívám zejména Gestalt přístup a techniky zaměřené na práci s tělem; ráda pracuji také s  relaxačními technikami a imaginacemi.

Vzdělání a školení

· Párová terapie a poradenství (SKT Liberec – Centrum komplexní terapie)

· Certifikovaný Leader Coach (Right Management)

· Certifikovaný Konzultant pro Outplacement Programy (Right Management)

· Roční certifikovaný výcvik koučů – Gestalt přístup (Gestalt Essence – Institut  Gestalt koučování, Praha)

· 4- letý výcvik v Gestalt psychoterapii a poradenství (Institut Gestalt Terapie, Praha)

· HR Management (CMC Čelákovice)

· Psychosociální výcvik

· Management sociálních služeb

· Výcvik krizové intervence

· Videotrénink interakcí

· Relaxační techniky

· Karlova univerzita – Filozofická fakulta, obor sociální práce, Praha (Mgr.)